Ontlastingtesten

Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd. Medivere is een onderdeel van Ganzimmun Mainz (D).

Met meer dan 200 medewerkers, artsen, wetenschappers en medische assistenten, heeft dit laboratorium een vooraanstaande positie in de wereld van de complementaire diagnostiek. Dagelijks worden door Ganzimmun meer dan 40.000 analyses uitgevoerd die vanuit heel Europa zijn aangevraagd. Daarom hebben wij gekozen voor aanvullende onderzoeken in dit grote erkende laboratorium.De basis van het ontlastingtestprotocolHet basisonderzoek ontlasting testprogramma begint meestal bij een paar algemene testonderdelen. In deze test wordt het volgende getest:

 • pH-waarde
 • Spijsvertering
 • Samenstelling darmflora
 • Schimmels en ziekmakende bacteriën

PH-waarde De pH-waarde, of zuurgraad, kan erg variëren in het spijsverteringskanaal. Water
heeft een neutrale pH-waarde van 7. Hoe lager de pH-waarde, hoe zuurder het
milieu. De pH-waarde in de mond is neutraal, terwijl de maag een pH-waarde van 2 heeft. Dit zure milieu is te danken aan het maagzuur. In de darmen varieert de pH-waarde van 5 tot 7,1.

Om in te schatten hoe het gesteld is met de darmflora in de dikke darm, is het van belang om de pH-waarde te meten. Zonder deze waarde kan de stofwisseling in de dikke darm niet beoordeeld worden. Spijsvertering Het lichaam heeft bouwstoffen nodig die we kunnen innemen via het eten van voedingsmiddelen. De spijsverteringsorganen bewerken het voedsel zodanig dat het kan worden opgenomen. Door middel van enzymen worden eiwitten, koolhydraten en vetten gesplitst in bouwstenen.

Via de darmwand wordt het voorverteerde voedsel opgenomen. Onverteerde en onverteerbare voedselresten worden vervolgens via de dikke darm uitgescheiden. Niet bij iedereen worden alle ingenomen voedingsstoffen opgenomen. De basistest geeft een duidelijk beeld van het vermogen om eiwitten, koolhydraten en vetten te verteren. Darmflora De darmwand van een gezonde dikke darm is bekleed met een bepaalde verhouding aan darmflora. Hoe de darmflora eruit ziet, hangt af van het feit of het kind op een natuurlijke manier ter wereld is gekomen, borstvoeding heeft gehad, wat de eerste maaltijden waren en hoe de huidige eet- en leefgewoontes zijn.

Een gezonde darmflora vormt een barrière tegen lichaamsvreemde stoffen en zorgt ervoor dat het immuunsysteem zijn weerstand behoudt. Wanneer door verkeerde eet- en leefgewoonten de gezonde darmflora wordt aangetast, leidt dit tot een beschadiging van de darmen. Dit leidt weer tot een beschadiging van de stofwisseling.

Vanaf een leeftijd van 50 jaar verandert de samenstelling van de darmflora in ieder geval. Deze verandering heeft als gevolg dat er zich sneller rottingsprocessen voordoen waardoor het darmslijmvlies sneller aangetast is en de weerstand dus lager wordt.

De samenstelling van de darmflora kan tevens worden aangetast door antibiotica, anticonceptiemiddelen, laxeermiddelen, verstoringen in het spijsverteringskanaal, gifstoffen uit de omgeving, ernstige darminfecties, vrije radicalen, angst en psychische stress.

De basistest geeft en overzichtelijk beeld van de darmflora. Er wordt onder andere gekeken of er voldoende Bifidobacteriën en Lactobacillus in de juiste verhoudingen aanwezig zijn. Overgroei aan gisten, schimmels en bacteriën Wanneer de gezonde darmflora afneemt doordat het aangetast wordt door verkeerde eet- en leefgewoonten, is er plaats voor gisten en schimmels om zich te ontwikkelen. Ook ziekmakende bacteriën krijgen de kans om zich te nestelen in de darm. Zij kunnen zich zelfs door de darm verplaatsen naar andere delen in het lichaam (translocatie).

Samen met ziekmakende bacteriën kunnen gisten en schimmels het immuunsysteem zodanig belasten en aantasten dat er naast allerlei vage klachten tevens allergieën en ontstekingen en kunnen ontstaan.

De basistest brengt in kaart of er een overgroei is aan gisten, schimmels (waaronder Candida Albicans) en ziekmakende bacteriën.
Deze testen kun je doen bij:

 • Allergie
 • Chronische slijmvliesproblemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm
 • Darmgezondheid (preventief)
 • Hoofdpijn
 • Huidaandoeningen
 • I.B.S. (Irritated Bowel Syndrome – Spastische- / prikkelbare darm)
 • Onvoldoende werking van het immuunsysteem
 • Lekkende darm syndroom
 • Chronische ontsteking van de slijmvliezen van de dunne darm
 • Opgeblazen gevoel
 • Gewrichtsontstekingen/aandoeningen
 • Vaginale infecties
 • Verteringsproblemen

Organix-dysbiose urinetest

Organix-dysbiose urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 95,95
Koop deze test op Yours-Healthcare.nl
Laboratoriumanalyse van de organische zuren benzoëzuur, hippuurzuur, p-hydroxybenzoëzuur, fenylazijnzuur, p-hydroxyfenylazijnzuur, indican, dihydroxy-fenylpropinzuur, d-arabinitol, citramalic- en wijnsteenzuur.

Spijsverteringsstoornissen als gevolg van een gebrek aan enzymen, co-enzymen, micronutriënten (vooral vitamines), maar ook dunne darm aandoeningen als mede een onevenwichtige voeding leiden meestal tot een onvolledige afbraak van koolhydraten en eiwitten in de darm. De daaruit voortvloeiende wijziging in de pH-waarde bevordert de groei en verspreiding van pathogene micro-organismen in het bovenste deel van de dunne darm. Deze kiemen transformeren op hun beurt het overschot aan metabolieten in giftige afbraakproducten, de organische zuren, die worden uitgescheiden door de nieren.

Darmpoliepen preventietest (hemoglobine)

Darmpoliepen preventietest (hemoglobine)Verkoopprijs (incl. BTW): € 15,95
Koop deze test op Yours-Healthcare.nl
Hemoglobine komt in rode bloedcellen en, in kleine hoeveelheden, vrij (gebonden aan haptoglobine) voor in plasma.

Haptoglobine, een glycoproteïne dat in de lever is gevormd, bindt vrij hemoglobine en transporteert het naar het monocyten-macrofagen systeem, alwaar het kan worden afgebroken.

Bij intestinale bloedingen raken meer hemoglobine-haptoglobine complexen in het darmlumen. Deze complexen kunnen in de ontlasting worden gedetecteerd. Een toename van de concentratie in de ontlasting duidt met meer dan 95% zekerheid op bloedingen binnen het gastro-intestinum.

Klinische studies hebben deze hoge trefzekerheid aangetoond. De hemoglobine-haptoglobine test registeerde 96% procent van de carcinomen en 60% van de colorectale adenomen. De test leidt daarmee tot significant betere resultaten dan de conventionele detectiemethoden voor occult bloed.
Voorafgaande aan de test moet u gedurende drie dagen al het rode vlees vermijden i.v.m. de aanwezigheid van dierlijk bloed.

Histamine ontlastingstest

Histamine ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 44,95
Koop deze test op Yours-Healthcare.nl
Laboratoriumanalyse van histamine in de ontlasting als eerste onderzoek bij een mogelijke histamine-intolerantie.
De bepaling van de histaminespiegel in de ontlasting is een geschikte marker voor het vaststellen van histamine intolerantie en bijbehorende ziektebeelden.

De histamine-intolerantie is gebaseerd op de onverdraagzaamheid van de met de voeding opgenomen of vanuit de lichaamscellen (endogeen) vrijgezette histamine. Oorzaak hiervoor is o.a. of een gebrek van het histamine afbrekende enzym diamineoxidase (DAO) op grond van een enzymdefect of een verkeerde verhouding
tussen de in het lichaam opgehoopte hoeveelheid histamine en de DAO-activiteit. Bijvoorbeeld door de consumptie van histaminerijk voedsel of door de inname van medicatie die als histaminevrijzetters werken.

De uitslagen dienen als basis voor verdere diagnostische maatregelen.
Is de histamine in de ontlasting verhoogd dan kan de functie van het DAO enzym bepaald worden voor zekerheid van de diagnose (bloedafname is nodig).

Gezondheidscheck darm ontlastingstest

Gezondheidscheck darm ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 139,95
Koop deze test op Yours-Healthcare.nl
Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen en ook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), alsmede de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA.

De Gezondheidscheck Darm bevat naast de bepaling van de florastatus:
- de beoordeling van het spijsverteringsvermogen
- de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
- de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
- de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem

Gezondheidscheck Darm Plus

Gezondheidscheck Darm PlusVerkoopprijs (incl. BTW): € 205,95
Koop deze test op Yours-Healthcare.nl
Uitgebreide bepalingen van de microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen (darmflora), schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) en ook de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA, ontstekingsparameters met EPX, bčta-Defensie en lactoferine.

De Gezondheidscheck Darm Plus test bevat naast de bepaling van de florastatus:
– de beoordeling van het spijsverteringsvermogen
– de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
– de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
– de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem

De uitslag dient als basis voor een individuele therapie of darmsanering en moeten met een natuurarts of therapeut of natuurdietist worden besproken.

Indicaties:

– voor algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Boek: "Ik heb er mijn buik vol van - Het maag-darm herstelplan"

Ik heb er mijn buik van vol Dit buikboek (Uitgeverij Schors 2011) van Marijke de Waal Malefijt geeft meer inzicht in de ingewikkeldheid van de vertering van de maag en alvleesklier. Maar ook de rol van de lever, het darmmilieu en de hormoonhuishouding.

Je kunt nog veel meer lezen over hoe je zelf kunt werken aan herstel van diverse maag-darmklachten met verschillende typen diëten, meditaties, kruiden en supplementen, in het boek 'Ik heb er mijn buik vol van - het maag-darm herstelplan' van Marijke de Waal Malefijt.Te koop op Bol.com: