Ontlasting-, urine-, speeksel-, bloedtesten

Als klinisch werkend natuurdiëtisen willen wij graag een indruk krijgen van je voedingsconditie (officieel voedingsstatus genoemd). Dit gebeurd met behulp van diverse onderzoeken (bloed-, urine-, speeksel- en ontlastingtesten) bij diverse officieel gecertificeerde laboratoria.

het energiesysteem Wanneer je voedingstoestand(status) onder de maat is, herstel je niet of moeizaam van een onbalans, ziekte, operatie, etc.Welke testen kun je bij ons laten doen?Testen die wij kunnen laten doen zijn:
1. Ontlasting testen (diverse soorten)
2. Nutriënten testen (vitaminen, mineralen, aminozuren, vetzuren in volbloed)
3. Haaranalyse op zware metalen
4. IgG voedselintoleranties (Imupro) en exorfinen test en zonulinetest
5. Diverse hormoon profielen voor mannen en vrouwen in speeksel.
6. Vetzurenprofiel
7. Omega 3 vetzuur vingerprik zelftest.
8. Vaginale flora test
9. Indicaan- Skatol test (urine).
10. Adrenale stress index (speeksel)
11. Diamineoxidase en histaminetest
12. Galzurentest (ontlasting)
13. Burnout testen
14. Depressietesten
15. Alle Medivere testen. Lees meer over alle Medivere testen  hier

De meeste onderzoeken worden niet vergoedt door de verzekering. Verzekeringen zijn helaas nog niet zo ver dat zij beseffen dat de voedingsstatus de kans op ziekte beïnvloedt en de wijze waarop een ziekteproces verloopt. Wacht niet tot het besef bij diverse instanties (te laat) doordringt, maar neem je gezondheid in eigen hand! Wij kunnen je daarbij begeleiden. Een paar voorbeelden van bijzondere Medivere testen

Nitrostress (NO’s) urinetest

Nitrostress (NO’s) urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 92,95
Koop deze test op Yours-Healthcare.nl
Laboratoriumanalyse van citrulline, methylmalonzuur, nitrofenylazijnzuur. Ter bepaling van een verhoogde belasting met reactieve stikstofverbindingen (NO's) (Nitrostress®). Nitrosatieve stress is een biochemische ontsporing van stikstofmonoxide. Analoog aan de oxidatieve stress, waarbij een overmaat aan vrije zuurstofradicalen ongewenste oxidatieprocessen bevordert, kan een overmatige vorming van stikstofoxide radicalen (NO•) en zijn agressieve derivaten (bv. peroxynitriet en nitrotyrosine), op alle niveaus van de intra- en extracellulaire stofwisseling ernstige gevolgen hebben. De moderne Nitrostress® laboratoriumdiagnostiek maakt de biochemische ontsporingen meetbaar en dient als een belangrijk instrument voor de opsporing van nitrosatieve stress bij met name chronische multisysteem ziekten.

Serotonine urinetest

Serotonine urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 46,95
Koop deze test op Yours-Healthcare.nl
Laboratoriumanalyse van de concentratie van de neurotransmitter serotonine in de urine. Ter beoordeling van een serotoninegebrek.

Serotonine is een biogene amine dat wordt geproduceerd in de menselijke stofwisseling, in de bloedplaatjes, in het maagdarmkanaal en in zenuwcellen. Als boodschapperstof en neurotransmitter coördineert serotonine de stemming, de eetlust, de seksualiteit, de slaap, angst, de temperatuur en de pijnbeleving.

Het gehalte van serotonine in de darmen kan door de voeding worden beïnvloed en het aminozuur tryptofaan ondersteunt de vorming van serotonine in de hersenen via de tussenstap hydroxy-tryptofaan (5-HTP). De cofactoren vitamine B6, biopterine (gevormd vanuit foliumzuur en vitamine B12), magnesium en ijzer verbeteren de synthese van serotonine.

Binnen de moderne laboratoriumdiagnostiek wordt de bepaling van serotonine in de urine gebruikt om een tekort aan serotonine, in relatie met de aanwezige symptomen en andere neurotransmitters en hormonen, te analyseren (zie “Neurostress-profiel”).

Vooral bij depressies en een burn-out syndroom vormt de serotonine-urinetest een belangrijk instrument. De uitkomsten dienen, in geval van een aangetoond serotonine tekort, als basis voor individuele behandeling met serotonine precursors en de cofactoren.

Oxidatieve stress urinetest

Oxidatieve stress urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 47,95
Koop deze test op Yours-Healthcare.nl
Laboratoriumanalyse van isoprostanen (8-epi-prostaglandine). Ter bepaling van de belasting met reactieve zuurstofverbindingen (oxidatieve stress).
Isoprostanen ontstaan als producten van de lipide-peroxidatie, als gevolg van een zware reactie tussen vrije radicalen en lipiden. Deze worden met tal van ziekten zoals atherosclerose, auto-immuunziekten, ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer geassocieerd. Isoprostanen geven de mate van oxidatieve schade aan. Bewijs van de toegenomen isoprostanenconcentratie maakt het ook mogelijk een inschatting te maken van de antioxidatieve capaciteit en fungeert tevens als bewijs van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Een goede gezondheid begint bij een gezond darmmileuNaast het verteren van alles wat we eten en drinken, vervult de darm vele andere essentiële functies die van invloed zijn op je gezondheid. Storingen die in de darmen ontstaan, kunnen uitmonden in stofwisselingsblokkades zoals gebrekkige vertering, ontstekingsprocessen en immunologische ziekten. Een behandeling van de darm neemt dus een belangrijke plaats in bij het aanpakken van de oorsprong van darmgerelateerde aandoeningen en het versterken van de leverenergie en reserve energie.
Darm-eco-systeemDe darm is doorlaatbaar voor voedingsstoffen en tegelijkertijd vormt de darm een barrière voor aanvallen van buitenaf. Deze beschermfunctie wordt verzorgd door de darmflora, het darmslijmvlies en het immuunsysteem van de darmen.

Door de enorme toename van kunstmatig gecreëerde invloedsfactoren op alle niveaus van ons bestaan worden we gedwongen ons aan te passen en te verdedigen. Samen met de grote invloed van lichamelijke, emotionele en geestelijke gesteldheid op de orgaansystemen waaronder het darm eco-systeem, is het logisch dat constante zware belasting uit kan monden in ziekte.
Schimmels & Bacterien & ParasietenEen gezonde darm beschermt het lichaam onder andere tegen ziekmakende bacteriën, parasieten en schimmels. Wanneer de darm vervuild is, worden voedingsstoffen minder goed opgenomen en kunnen ziektekiemen, gifstoffen, gistings- en rottingsmetabolieten (zoals ammoniak) door het lichaam verspreid worden. Bij veel mensen is het darmkanaal zodanig vervuild, dat ze veel klachten kunnen krijgen die hieraan gerelateerd zijn zoals; huidziekten, hoofdpijn, vermoeidheid, stemmingen, lusteloosheid, reumatische aandoeningen, hormonale klachten, leverklachten, etc.

Een vervuilde darm ontstaat naar aanleiding van een verkeerd voedingspatroon, verteringsproblemen (te weinig maagzuur, onvoldoende galzuren, onvoldoende pancreasenzymen productie) en obstipatie. Maar ook door het innemen van onvoldoende specifieke voedingsvezels, een tekort aan mineralen (verkeerde zuurgraad), te haastig eten zonder goed te kauwen, onvoldoende waterinname en het eten van de verkeerde soorten eiwitten, koolhydraten en vetten. Dit leidt tot een verstoord eco-milieu in de darmen.
Een verstoord darmmilieu is slecht voor de leverEen verstoord darmmilieu kan tot uiteenlopende gezondheidsklachten leiden. Dit kan starten met chronische 'vage' symptomen zoals: algemene malaise, ontstekingen en langzaam over gaan in heftige ‘onverklaarbare’ buikklachten.

Het aantal maagdarm aandoeningen, allergieën en andere immunologische verstoringen neemt de laatste tijd steeds meer toe. Daarom is het voor een goede gezondheid van belang dat de darm gezond is. De lever- , reserve energie en hormonenbalans zijn afhankelijk van een gezond darmmilieu. De meeste ontstekingen ontstaan door een slecht darmmilieu.
Doe-het-zelf-thuistesten; ontlasting, bloed en urineOntlasting doe-het-zelf thuistestOm een indruk te krijgen wat er allemaal mis kan gaan met het darm eco-milieu zijn er ontlastingtesten ontwikkeld voor nader onderzoek. Als klinisch werkend natuurdiëtisten willen wij graag ook een indruk krijgen van uw voedingsconditie (officieel voedingsstatus genoemd). Dit gebeurd met behulp van diverse onderzoeken bij gecertificeerde laboratoria.

Wanneer uw voedingstoestand onder de maat is, herstelt u niet of moeizaam van een onbalans, ziekte, operatie, etc. Meer informatie over de diverse ontlasting testen die er zijn (en waarvoor ze zijn) en de doe-het-zelf dieetmogelijkheden kun je ook lezen in het boek; 'Ik heb er mijn buik van vol'.Maagdarmstelsel herstelplan: het boek "Ik heb er mijn buik van vol" Ik heb er mijn buik van vol Dit buikboek (Uitgeverij Schors 2011) van Marijke de Waal Malefijt geeft meer inzicht in de ingewikkeldheid van de vertering van de maag en alvleesklier. Maar ook de rol van de lever, het darmmilieu en de hormoonhuishouding. Voedingsadviezen op maat brengen je voor elk afwijkend onderdeel dichter bij herstel. Oplossingen, waarbij je niet afwacht tot het ‘vanzelf’ weer over gaat of waarbij je medicatie (met bijwerkingen) moet gebruiken. Nee, je wordt actief meegenomen om als Sherlock Holmes de oorzaak te achterhalen en een bijpassend voedingsadvies te ontwerpen voor jezelf.

Stap voor stap worden de drie constitutietypen (nog uitgebreider beschreven dan op deze site) met hun specifieke maag-darmklachten, stofwisseling- en psychische kenmerken besproken. Aan de hand van deze gegevens en beschreven ontlastingtesten krijg je inzicht in de werkelijke oorzaak(en) van je klachtenpatroon.

Aan bod komt het belang van een goede enzymwerking bij de spijsvertering, het effect van de juiste zuurgraad, het voorkomen van een wildgroei aan schimmels, bacteriën, parasieten. Tevens wordt het Lekkende Darm Syndroom (LDS) behandeld, dat verantwoordelijk is voor een toename aan voedselintoleranties en allergieën. Ook wordt dieper ingegaan op de bijnieruitputting (reserve-energie) die o.a. verantwoordelijk is voor een zwakke verteringsenergie en minder goede leverontgifting. Diverse therapeutische maatregelen en voedingsrichtlijnen worden gegeven, rekening houdend met de constitutie kenmerken en de vijf elementenleer.

Het boek 'Ik heb er mijn buik van vol' van Marijke de Waal Malefijt is verkrijgbaar bij de reguliere boekhandels en op internet: