Disclaimer

home

De auteurs, de uitgever en betrokken webdesigner hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de informatie op deze site en in het boek 'Het Energie Herstelplan'.

Genoemde partijen aanvaarden daarom"op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige vorm van schade die eventueel uit eigenmachtige toepassing van deze kennis en/of informatie voortkomt. De in deze uitgave van het boek en op deze website opgenomen kennis en informatie is voor geïnteresseerden en mag op geen enkele wijze als instructie voor therapie of als diagnose in medische zin worden opgevat. Waarschuwing Voor een verantwoorde toepassing en dosering van alle in dit boek en op deze site aangegeven remedies dient u zich altijd te wenden tot uw arts, erkend alternatieve therapeut en/of natuurdiëtist.