Drie typen constituties

constitutie

Iedere cultuur ontwikkelde in de loop der eeuwen ideeën over gezondheid en ziekte. Veel culturen zagen en zien de leer der elementen als sleutel tot genezing.

De elementen aarde, water, vuur, lucht en ether komen in diverse verhoudingen terug in de constitutie. Raakt de verhouding van die elementen binnen de oorspronkelijke constitutie uit balans, dan leidt dit tot fysieke en psychische verstoringen.

Je constitutie is op te vatten als het geheel van bij de geboorte aanwezige lichamelijke en geestelijke eigenschappen: je volstrekt persoonlijke aanleg. Het zorgvuldig leven, en eten, naar de richtlijnen voor die persoonlijke constitutie is de makkelijkste manier om je beste kwaliteiten tot bloei te laten komen. Ayurveda Ayurveda is een Sanskriet woord dat letterlijk de ‘wetenschap van het leven’ betekent. Deze geneeskunde richt zich op de subtiele energie van al het leven. Het lichaam is natuurlijk belangrijk, maar ook iemands gedachten, zijn emoties en leefwijze. In de ayurvedische zienswijze zijn geneeskunst en voeding complementaire factoren en geen van elkaar los staande wetenschappen. Denken dat je fit blijft en van ziekte kunt herstellen zonder rekening te houden met de enorme invloed van voeding is een onjuiste opvatting. Voeding werkt krachtig in op lichamelijke gezondheid, geestelijke helderheid en spirituele vooruitgang. De drie constitutie typen: Vata, Pitta en Kapha De Ayurveda benadrukt, dat iedereen geboren wordt met een volstrekt individuele constitutie. Deze constitutie is een vast gegeven dat de persoonlijke basis vormt voor gezondheid. Door te letten op de constitutie kan een gezondheidsevenwicht zich herstellen. Het betekent ook, dat als iemand geen acht slaat op zijn constitutie, dit uiteindelijk tot ziekte leidt.

De constitutie van ieder mens is gebaseerd op een bepaalde relatie van drie fundamentele en vitale energieën, ook wel 'dosha's' genoemd. Deze zijn bekend onder de Sanskrietnamen 'Vata' (het lucht/etherelement), 'Pitta' (het vuurelement) en 'Kapha' (het aarde/waterelement) en vormen de kern van de Ayurveda. Ze bepalen het vermogen tot gezondheid en de manier waarop iemand reageert op omstandigheden, situaties en mensen. Uitgebalanceerd voedingsadvies De drie fundamentele en vitale energieën - dosha's - zitten in ieder mens. Bij de één is het lucht/etherelement sterker, bij de ander het vuurelement en bij weer een ander het aarde/waterelement. De meest dominante dosha wordt het eerst genoemd. Soms is een tweede dosha ook sterk aanwezig en dan spreek je bijvoorbeeld over een combinatie van lucht/ether en vuur (Vata-Pitta) of aarde/water en lucht/ether (Kapha-Vata). Het komt weinig voor, dat de drie dosha’s in gelijke mate aanwezig zijn. De meeste mensen hebben zoals dat heet een dubbelconstitutie.

Alle zogeheten dosha's moeten in balans zijn. Iemand met een Vata-constitutie kan zijn Vata (lucht/etherelement) in balans hebben en toch een te hoog of te laag Pitta (vuurelement) hebben. Het is dus van belang dat alle elementen in een goede staat blijven. Kennis van de constituties helpt in het samenstellen van een evenwichtiger voedingsadvies. Het went zo'n element Hert, Tijger, OlifantIn onze praktijken hebben we de drie dosha's een Nederlandse naam gegeven. Daardoor zijn ze gemakkelijker te onthouden en geeft door de gekozen metafoor een goed beeld van de eigenschappen van de drie typen constituties:

  • Vata (het lucht/etherelement) noemen we 'Hert';
  • Pitta (het vuurelement) noemen we 'Tijger';
  • Kapha (het aarde/waterelement) noemen we 'Olifant'

het boek 't Went, zo'n element'Een lijst van kenmerken van elk type constitutie vind je hier.

Uitgebreide informatie over de verschillende constituties en hun lichamelijke en psychologische kenmerken, geschreven door Marijke de Waal Malefijt en Tessa Gottschal, vind je in het boek 't Went, zo'n element'.

In het boek 'Het Energie Herstelplan' wordt rekening gehouden met deze constitutie leer. Bij alle recepten in het boek en bij de recepten op deze site staat voor welke constitutie deze geschikt is. Hoe weet je welke constitutie je hebt? Wil je weten welke constitutie je hebt? Doe dan onze interactieve constitutie-test. Deze test bestaat uit 34 vragen. De uitslag van de test geeft de percentages verdeling aan van de drie typen constituties.