Lever-energie

lever

In de Chinese geneeskunde wordt de versterkende energie 'levensenergie' of 'qi ' genoemd. Het brengt materie (zoals bloed, organen en voedsel) voort. Het zorgt voor beweging zoals het stromen van het bloed, het in- en uitademen, het verteren van voedsel, het denken, voelen, ruiken en proeven. Ook brengt qi warmte voort om het lichaam warm te houden. Het is de bron en begeleider van elke beweging in het lichaam. Qi beschermt tegen het indringen van schadelijke organismen (bacteriën, virussen) of andere invloeden zoals warmte en kou. Het helpt bij het op zijn plek houden van de organen en lichaamsvloeistoffen. Qi heeft een transformerende werking, dat wil zeggen het omzetten van een stof in een andere substantie. Een voorbeeld is het omzetten van eten en drinken in energie en vloeistof.
De lever zorgt ervoor, dat de qi door het hele lichaam wordt vervoerd en evenwichtig over alle organen en systemen wordt verdeeld. Verterings- en reserve-energie: de twee partners van de lever-energie het energiesysteem De lever-energie is volgens de Chinese geneeskunde voor zijn functioneren afhankelijk van twee andere energiesystemen: de zogeheten verteringsenergie en de reserve-energie. Zonder deze twee partners kan het zijn taken zoals het verdelen van de qi niet goed uitvoeren. De verteringsenergie De eerste partner, de verteringsenergie, is de energie die vrijkomt uit de transformatie (omzetting) van voedsel en dranken door het spijsverteringskanaal. In de Chinese geneeskunde wordt dit de 'milt qi ' genoemd. Is er onvoldoende verteringsenergie beschikbaar, dan lijdt de lever daar onder. Met onvoldoende 'benzine' kan de lever zijn taken niet meer naar behoren uitvoeren en raakt uitgeput. De reserve-energie De tweede leverpartner, de reserve-energie, is te zien als de 'accu' van de lever. In de Chinese geneeskunde wordt dit de 'nier qi ' genoemd. Beschikt de lever op een bepaald moment over onvoldoende energie en voedingsstoffen, dan leent de lever dit uit de reserves. Deze voorraad zit in het lichaam opgeslagen voor speciale (nood)situaties zoals bij groei en zwangerschap, stress, verwondingen of ziekte. In al die situaties wordt er extra van het lichaam gevraagd.

Is de energie uit voeding ontoereikend, dan leent de lever dit uit de reserves. Is er onvoldoende reserve-energie beschikbaar, dan komt de lever in nood wanneer er extra van hem gevraagd wordt. Het gevolg is dat hij in noodsituaties zijn taken niet meer goed kan vervullen. Klachten bij verminderde lever-, vertering- en reserve-energie De acupuncturist, de Chinese - en de Ayurvedisch arts kunnen vaak al eerder, bijvoorbeeld via een polsdiagnose, signaleren dat het niet goed gaat met je lever, al hoef je daar zelf nog niet veel van te merken. Je kunt vage klachten hebben, zoals vermoeidheid, jeuk, negatieve stemmingen. Ook midden in de nacht wakker worden na een zware maaltijd is een klacht die bij de lever hoort.

Wij hebben klachtenregistratie lijsten opgesteld, waarmee is vast te stellen welke energieën bij jou uit balans zijn en in welke mate.

Raadpleeg voor uitgebreide adviezen over hoe je jouw lever en zijn twee partners kunt versterken het boek 'Het Energie Herstelplan'.

De lever uit balans: drie leverpatronen Is de lever uit balans dan kan dit zich uiten in een breed scala aan klachten. De lever is bij chronische klachten altijd betrokken. Geen wonder dat in de Traditionele Chinese Geneeskunde en de Ayurveda zo veel aandacht besteedt aan de conditie ervan.
Grofweg zijn er drie verschillende leverpatronen te onderscheiden. De drie leverpatronen komen los of in combinatie met elkaar voor: 

  1. De uitgeputte lever; de lever schiet te kort in zijn opbouwende taak;
  2. Leverstagnatie; de voedingsenergie van de lever is geblokkeerd;
  3. Leverhitte; de lever staat in 'vuur en vlam'.

Veel voorkomende combinaties zijn een leverstagnatie samen met een uitgeputte lever of een leverstagnatie samen met leverhitte.

Door deze patronen te herkennen, wordt het makkelijker een passende aanpak te vinden voor het verminderen van klachten. In het boek 'Het Energie Herstelplan' worden ze uitgebreid beschreven. Het achterhalen van de oorzaak is namelijk van belang voor het vinden van een effectieve voedingsaanpak. Elk leverpatroon vraagt om een andere voedingsaanpak.